Společnost BBA Pumps je předním výrobcem mobilních čerpadel a potrubních systémů již déle než 60 let. Prodej a podporu zajišťujeme po celém světě. Čerpadla a příslušenství BBA jsou vyvíjeny k použití v různých aplikacích: stavebnictví, odvodňování čerpacími jehlami, protipovodňová opatření, obtoky kanalizace, odčerpávání vody z dolů a námořní použití.

Pro více informací, navštivte naši stránku: www.bbapumps.com

Whistleblowing

 

Společnost BBA HRANICE, spol. s.r.o. je povinným subjektem dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), a tudíž je její povinností dle § 8 ZOO zavést vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého je povinna umožnit oznamovatelům bezpečné podání oznámení o možném protiprávním jednání a zajistit jim ochranu před odvetnými opatřeními.

 

Oznamovatelem může být:

Zaměstnanec, který je / byl v základním pracovněprávním vztahu ke Společnosti, tj. jak zaměstnanec v pracovním poměru, tak zaměstnanec vykonávající práci na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr;

osoba, která u Společnosti vykonává / vykonávala dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

Společnost tímto vylučuje přijímání oznámení od osob, které nejsou výše uvedeny.

 

Vnitřní oznamovací systém

Jako příslušná osoba byla společností BBA HRANICE, spol. s.r.o. stanovena:

Mgr. Michaela Mičková

  • tel. č. 778 449 457, které slouží pro podání ústních oznámení (přístupné v pracovní dny od: 8:00 – 14:00)
  • e-mailová adresa: oznameni@bbahranice.cz, která slouží pro podání písemných oznámení;
  • osobní oznámení na žádost oznamovatele.

 

Oznámení Ministerstvu spravedlnosti

Oznámení se provádí prostřednictvím stránek https://oznamovatel.justice.cz/

 

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.